Klimaatfolies; voorkom schimmel in huis.

Klimaatfolie:

Als mens produceren wij dagelijks vocht. Voor een gemiddeld huishouden geldt dat we dagelijks 10 tot 15 liter vocht in de vorm van waterdamp produceren. Dit vocht produceren wij door het koken, douchen, maar ook door zweten en ademen. Om deze waterdamp te reguleren is het van belang dat wij goed ventileren in huis. Daarnaast verlaat het vocht de woning ook op een natuurlijke wijze via de gebouwde constructies. Om die reden is het van belang om constructies, zoals voorzetwanden en geïsoleerde daken zorgvuldig uit te voeren.

Want als het vocht de woning niet via de goede weg verlaat, dan is er een groot risico dat het vocht in de constructie, tegen een koud oppervlak, omgezet wordt in condens, in water. Dit kan leiden tot aantasting van de constructie door schimmel. De eerste signalen van dit gebrek is het ontstaan van een muffe lucht in huis. Uiteindelijk kan het leiden tot een ongezond leefklimaat. Meestal hebben bewoners niet direct door wat de oorzaak is van de problemen die zij ondervinden. Het is doorgaans te laat als de oorzaak ontdekt wordt. 

Het voorkomen van problemen:

Het voorkomen van deze problemen is niet ingewikkeld. Pas altijd een dampdichte folie toe als je gaat isoleren. Deze dampdichte folie dient aan de warme kant, of te wel de binnenzijde tussen de isolatie en de afwerking in, geplaatst te worden. Plak alle naden en kieren goed dicht en voorkom dat er gaten in geprikt kunnen worden, bijvoorbeeld op het moment dat  er een schilderij opgehangen wordt. Verder is het belangrijk om aan de koude kant (de buitenzijde) een ventilerende laag toe te passen. Eventueel vocht kan dan droog geventileerd worden.

Op de foto is de schimmelvorming zichtbaar die het gevolg is van een verkeerd geplaatste folie.

Soms wordt er door een aannemer geadviseerd om een folie tegen de koude (vaak steens, 21 cm dikke) muur te plaatsen. Als deze folie niet dampopen is, dan is er een zeer reëel risico op schimmelvorming in de constructie. Zeker als er aan de warme kant geen dampdichte folie geplaatst wordt.

Wat te doen als de constructie verkeerd opgebouwd is?

Het is te simpel om te zeggen: “Breek alles maar af”. Er is een relatief nieuw product op de markt: “Klimaatfolie”. 

Deze folie heeft een vochtregulerende werking en is bedoeld om schimmelproblemen te voorkomen.

in het geval van een foutief opgebouwde constructie, zou het toepassen van een klimaatfolie aan de warme kant (binnenzijde), de problemen kunnen verkleinen. Controleer wel altijd of de schimmels niet eerst bestreden dienen te worden!

Een klimaatfolie heeft een dubbele functie: een dampremmende en een drogende functie. Het werkt als het ware  als een soort ‘ademende’ huid. Het bijzondere van deze folie is dat de structuur van de folie zich aanpast aan de relatieve luchtvochtigheid in de woning op ieder moment van de dag.

Dicht in de winter en ventilerend in de zomer:

In de winter is de buitentemperatuur over het algemeen lager dan binnen. De waterdamp verplaatst zich van binnen naar buiten schil van de woning. Het vocht kan hierdoor condenseren in de isolatie en schade veroorzaken. De klimaatfolie sluit zichzelf als het ware op het moment dat de temperatuur in de constructie afneemt. Hierdoor kan de waterdamp niet meer in de constructie terechtkomen. De klimaatfolie wordt een dampdichte folie.

In de zomer ontstaat er een omgekeerde werking. Door het toenemen van de temperatuur zullen de poriën in de folie dan open gaan staan. Het voordeel hiervan is dat de achterliggende constructie kan drogen door ventilatielucht vanuit de woning.

Veranderend klimaat:

Een bijkomend voordeel van een klimaatfolie is ook dat het zeer geschikt is voor toepassingen in een veranderend klimaat. Als het buiten warmer wordt en wij binnen de temperatuur verlagen door airco’s en andere systemen, dan ontstaat er een omgekeerde warmtestroom. Warme, vochtige lucht wil dan van buitenaf de woning binnendringen. Door onze dampdichte folies kan er in de isolatie, in deze situatie, alsnog schimmelvorming optreden. Als wij in plaats van een dampdichte folie een klimaatfolie toepassen, dan zijn wij ook voorbereid op problemen die wij niet eerdere voorzien kunnen hebben.