5 tips met betrekking tot elektriciteit in een jaren 30 woning.

# Tip 1

De bedrading

Vaak is er nog sprake van oude bedrading in huis. Dit is niet veilig. Oude canvas bedrading kan versleten zijn en kortsluiting veroorzaken. Brand kan het gevolg hiervan zijn.
Kijk altijd goed of je ergens een stukje oude draad uit een muur, plafond of buis ziet steken. Één stukje draad betekent dat je waarschijnlijk de gehele bedrading van het huis dient te vervangen.

Canvas en kunststof bedrading in één lasdoos

Niet zelden geeft een bewoner (verkoper of makelaar) aan dat de gehele bedrading vervangen is. Ga hier nooit zomaar van uit. In het verleden heeft men nogal eens een stukje, zichtbaar, draad vervangen en het oude laten zitten.

# Tip 2

Metalen buizen

Draden vervangt laat men nogal eens de oude metalen buizen zitten. Dit mag. Voorwaarde is wel dat de oude buizen niet beschadigd zijn en de diameter voldoende is voor de nieuwe draden.

# Tip 3

De meterkast

De meterkast bestaat nogal eens uit een oude meterkast met een paar groepen. Deze groepen zijn voorzien van een smeltzekering. Dit mag nog. Er is niets aan de hand. Houdt er wel rekening mee, dat deze groepen vaak tekort schieten voor de wensen van de huidige tijd.

Als iemand nog een oude meterkast heeft, dan zie je dat men er vaak een automatische zekering in draait. Deze zekering gaat niet kapot, maar springt uit. Door een druk op de knop kan deze zekering weer ingeschakeld worden.
Echter houdt er wel rekening mee dat deze zekeringen niet veilig zijn. Niet zelden komen ze onder spanning te staan en kun je aan de stroom blijven hangen.
Vervang zo’n automatische zekering altijd.

   

# Tip 4

De aardlekschakelaar

De aardlekschakelaar zit in de meterkast. Deze is bedoeld als een extra beveiliging. De aardlekschakelaar schakelt de stroom uit als er een lekstroom in de installatie aanwezig is. Een goede aarding geeft extra bescherming bij een kortsluiting. Het voorkomt dat apparaten onbedoeld onder spanning komen te staan. Regelmatige controle van de aardlekschakelaar is daarom belangrijk. Een aardlekschakelaar is pas sinds 1975 verplicht, het kan zijn dat jouw jaren 30 woning er geen heeft. Als het elektrische systeem, in de loop van de jaren, uitgebreid is dan hoort de uitbreiding wel van een aardlekschakelaar voorzien te zijn.

Controleren
Op de aardlekschakelaar hoort een testknop te zitten. Deze wordt vaak aangegeven met de letter “T” of het woord “TEST”. Deze knop moet worden ingedrukt om de werking te testen.
Als de aardlekschakelaar goed functioneert, wordt de achterliggende installatie uitgeschakeld. Na het testen moet de aardlekschakelaar weer normaal kunnen worden ingeschakeld. Lukt het uitschakelen of het inschakelen niet? Vervang dan de aardlekschakelaar, door een nieuwe aardlekschakelaar.

Is het probleem dan nog niet opgelost, inspecteer dan de installatie op lekstromen of andere problemen.
Een aardlekschakelaar is een component dat er voor zorgt dat de stroom wordt uitgeschakeld als er een lekstroom (veroorzaakt door een kortsluiting) naar de aarde wegvloeit. Een goede aarding biedt extra bescherming tegen kortsluiting.

Als je niet regelmatig de aardlekschakelaar controleert kan jouw installatie onveilig zijn. Een niet goed functionerende aardlekschakelaar kan bijvoorbeeld persoonlijk letsel of brand schade veroorzaken.

Controleer de aardlekschakelaar regelmatig.

Het voorschrift van de fabrikant is vaak dat de aardlekschakelaar maandelijks moet worden getest. Dit raden wij ook aan. In het dagelijks gebruik is dit soms lastig bijvoorbeeld omdat digitale klokken opnieuw moeten worden ingesteld.
Het is verstandig om tenminste twee keer per jaar de aardlekschakelaar te controleren. Bijvoorbeeld tijdens de wisseling van de zomer en wintertijd.
Beter twee keer per jaar dan helemaal niet.

# Tip 5

De aarding

Je hebt niet veel aan een aardlekschakelaar zonder een goede aarding in huis. Een stopcontact (wandcontactdoos) met randaarde MOET altijd aangesloten zijn op een aarding. Anders mag deze niet geplaatst worden. De aarding in een wandcontactdoos herken je aan een groen-gele draad.

Controleer of je in de meterkast ook een metalen draad, langs de meter unit naar de kruipruimte ziet gaan.
Deze draad hoort verbonden te zijn met een aardpen die 1 tot 15 meter diep in de aarde gestoken zit. Hierdoor zal de stroom, in het geval van een kortsluiting, naar de aarde geleid worden. Dit biedt veiligheid in huis.
Vroeger werden deze metalen draden aan de koperen leidingen van het water verbonden. Dit kon, omdat het waterleidingnet kilometers door de aarde heen gelegd was.
Tegenwoordig zijn waterleidingen (in ieder geval buitenshuis) van kunststof. Om die reden geleiden ze geen stroom en mogen ze ook niet meer dienen als aarding.

Een elektricien kan meten of de aarding goed aangesloten is.