Spouwisolatie: 7 aandachtspunten

Is het verstandig om de spouw vol te spuiten met isolatie?

Het achteraf isoleren van een spouw lijkt een goed idee. Je bespaart er tenslotte energie mee. Echter er zijn wel een paar aandachtspunten die onder de loep genomen dienen te worden.

punt 1.  De kosten.

Van alle kosten met betrekking tot isoleren, zijn de kosten van het isoleren van de spouw wellicht de meest overzichtelijk kosten.  Er zijn steeds meer aanbiedingen. Echter houdt er wel rekening mee dat het rendement, de kostenbesparing, die het oplevert vaak gering is. De gemiddelde besparing op het energiegebruik in een gemiddelde woning is ongeveer 10-15%.

punt 2. De koudebrug.

De ruimte tussen de binnenwand en de buitengevel is in oudere woning leeg. Dit noemen we de spouw. Met de isolatie wordt deze ruimte gevuld. Echter de functievan de spouw is het buitenhouden van water. Door het vullen met een isolerend materiaal zal er een overgang tussen binnen en buiten ontstaan. iedere vorm van vulling zal in meer of mindere mate bijdragen aan het vochtiger worden van de woning.

Houdt er ook rekening mee dat er door vervuiling in de spouw, of door aanwezige constructieve onderdelen, een verschil kan ontstaan tussen warmere, geïsoleerde delen, en koude stukken. Op deze plekken kan lucht condenseren. Het gevolg hiervan kunnen vocht en schimmelproblemen zijn.

Een extra aandachtspunt is dat spouwankers (ankers die de muren bij elkaar houden) aan het roesten zijn. Met name bij gebouwen tussen de jaren 60 en 90 is dit een veel voorkomend probleem. Extra isoleren, toename van vocht, kan dan tot constructieve schade aan een gevel leiden.

punt 3. Er moet onderzoek gedaan worden naar de vervuiling van de spouw.

Om de problemen van punt 2 te voorkomen dient er een uitgebreid onderzoek gedaan te worden naar de staat van de spouw en de gevels. Dit kan met behulp van inspectiecamera’s. echter het is niet mogelijk om een gehele spouw te inspecteren. Er kan altijd een koudebrug, gevallen mortel of iets anders in blijken te zitten.

punt 4. Het laat vaak sporen achter op de gevel.

Houdt er rekening dat voor het vullen van de spouw gaten in de gevel gemaakt dienen te worden. Deze gaten worden, meestal, goed gedicht. Maar het is niet altijd onzichtbaar.

punt 5. Kwaliteit.

Het vullen van een spouw is specialistisch werk. tegenwoordig is het een grote hype om de gevel te isoleren. Hierdoor is er helaas ook een wildgroei van bedrijven die dit werk aanbieden. De kwaliteit is niet altijd even goed.

Vraag altijd om garantie!

Punt 6.  De isolatie kan er uit zakken.

Het komt voor dat isolatie naar beneden zakt of zelf in de kruipruimte tevoorschijn komt. Dit heeft te maken met de soort isolatie die toegepast wordt. Maar ook door de zorgvuldigheid van degene die het uitvoert.

Punt 7. PUR.

Bij het aanbrengen van polyurethaan kunnen gevaarlijke stoffen vrijkomen Veel woningen worden geïsoleerd met polyurethaan (PUR). Bij het aanbrengen en ook later nog, kunnen stoffen vrijkomen die de gezondheid soms blijvend kunnen schaden.