Steeds meer opleverfouten bij nieuwbouw.

Het is juni 2018. De bouw staat weer in volle bloei en na de financiële crisis is het nu drukker dan ooit tevoren.

Jij bent van plan om een nieuw huis, in de populaire jaren 30 stijl te laten bouwen. Houdt rekening met een paar zaken.

Op dit moment is het zo dat het in de bouw zo druk is, als gevolg van werk dat is blijven liggen in de crisistijd, dat er behoorlijk lange wachtlijsten zijn.

Ook staan de prijzen erg onder druk. Aannemers moeten meer (soms zelfs het dubbele) aan hun onderaannemers betalen. Materialen worden later, nauwelijks of zelfs niet geleverd. Toeleveranciers hebben tijdens de crisis de voorraden laten slinken. Sommigen hebben zelfs hele productielijnen stilgelegd. Deze laatste zijn niet zomaar weer opgestart, waardoor er grote schaarste ontstaat. Dit heeft allemaal een negatief effect op de totale prijsvorming en een soepel verloop van een bouwproces.

 

Er blijkt nog een ander fenomeen te spelen:

Als rechtstreeks gevolg van de hoge werkdruk in de bouw worden er steeds meer fouten gemaakt. Deze fouten hebben betrekking op de veiligheid. Ook zien we dat er steeds meer goedkopere (soms zelfs slechtere) materialen toegepast worden in de bouw, omdat de gangbare materialen er gewoon niet meer zijn.

Door een gebrek aan geschoold personeeneemt het  aantal (oplever)fouten drastisch toe.

De bouw is meer en meer afhankelijk van toezicht en dat is er niet. Gemeenten hebben een tekort aan gekwalificeerd personeel, de bouw ook en de consument wil niet betalen voor een bouwbegeleider.

Steeds meer zien wij in onze dagelijks praktijk dat de betrokken partijen bij een opleverkeuring, steeds meer tegenover elkaar staan. In een voorkomend geval gingen zelfs een keurder en een aannemer met elkaar op de vuist, op het dak van een gekeurd pand. Dit was om een meningsverschil over de kwaliteit van uitvoeringen de geldende regelgeving.

 

Probeer dit te voorkomen en schakel tijdig een goede deskundige in. Iemand die iets van vormgeving en leefgenot weet. Maar zeker iemand die daarnaast ook nog eens veel verstand van bouwen en het bouwproces heeft. Op die manier kun je problemen bij de voordeur zoveel mogelijk buiten houden. En kun jij straks genieten van je nieuwe woning, in de populaire jaren 30 stijl.