Januari

Daken en goten

Het is januari, de jaarwisseling is voorbij, tijd om het dak op te gaan. Controleer de buitenzijde van de woning op vuurwerkschade. Haal het eventuele vuurwerkafval van de platte daken en uit de goten.

Controleer na een storm of alle dakpannen nog op hun plaats liggen en heel zijn. Dit voorkomt lekkages.

Controleer het dakbeschot (houtwerk onder de dakpannen, vaak zichtbaar aan de binnenzijde) op lekkages en houtaantasting.

Kelder

Als je de kelder binnen komt ruikt het dan muf of fris?

Indien er een muffe licht hangt zorg dan dat de kelder voldoende geventileerd wordt.
Maak om te beginnen een sleuf onder de deur en leg geen afsluitende materialen (zoals vinyl) op de bodem. Zorg, als het kan, voor verse lucht van buitenaf.

Ventilatie

Ventilatiesysteem A:
Reinig de ventilatieroosters door de losse kap met lauw water schoon te maken en het binnenwerk schoon te zuigen met een stofzuiger.
Reinig eventuele afvoerventielen in de keuken en de badkamer.
Alle ventilatieroosters horen in principe altijd volledig open te staan om een gezonde binnenlucht te behouden.

Ventilatiesysteem B & D:
Reinig regelmatig de filters in de ventilatie-unit. Vaak is het voldoende om, gemiddeld eens per 2 weken, met de stofzuiger langs beide zijden van de filters te gaan.
Reinig alle toe-en afvoerventielen. Let op dat deze in exact dezelfde stand worden terug gezet. Dit om de werking van het systeem optimaal te houden.

Ventilatiesysteem C:
Reinig de ventilatieroosters gevelbeglazing door de losse kap met lauw water schoon te maken en het binnenwerk schoon te zuigen met een stofzuiger.
Reinig alle afvoerventielen. Door dit meerdere malen per jaar te doen behoudt u een goede
luchtkwaliteit.

Ventilatiesysteem B, C & D:
Laat door een installateur de mechanische ventilatie-unit en het eventuele warmte-terugwinsysteem jaarlijks reinigen. Laat tegelijkertijd de kanalen inspecteren en
reinigen.
Eén keer in de drie jaar is het verstandig de werking en de instellingen van de unit te laten controleren.

Ventilatiesystemen

Natuurlijke ventilatie

A

De toevoer van schone lucht en de afvoer van vuile lucht:

Geheel natuurlijk

Te herkennen aan:

Aanwezigheid van raamroosters en/of te openen ramen. Soms ventilatieschachten in badkamer en keuken.

Toevoer met ventilatoren

B

De toevoer van schone lucht middels ventilatoren of een mechanische ventilatie-unit .

Afvoer vuile lucht is op een natuurlijke wijze middels roosters

Mv unit (toe en  / of afvoer)
Afvoer met ventilatoren

C

Afvoer vuile lucht middels ventilatoren of een mechanische ventilatieunit

De toevoer van schone lucht is natuurlijk.

Opmerkingen / herkenningspunten

Afvoerventielen in de badkamer , keuken en toilet. Mechanische ventilatie-unit op zolder of

dakventilator. Meerstandenschakelaar of draadloos systeem.

Bij vraag gestuurde ventilatie zijn CO2-meters aan het plafond bevestigd of speciale radiatorkasten toegepast.

Gebalanceerde ventilatie

D

Toevoer schone lucht middels een balans-ventilatie-unit (met warmte-terugwinsysteem). Afvoer vuile lucht middels een balans-ventilatie-unit (met warmte-terugwinsysteem).

Opmerkingen / herkenningspunten

Afvoerventielen in de badkamer, keuken en toilet. Aanvoerventielen in woonkamer, werkkamer en

slaapkamers. Mechanische ventilatie-unit met vier kanalen op zolder. Bij vraag gestuurde ventilatie

zijn CO2-meters aan het plafond bevestigd of speciale radiatorkasten toegepast.