Juli

Zonnepanelen

Wanneer je zonnepanelen hebt kun je deze reinigen met zachte borstel en water. Zeep is
niet nodig bij het reinigen.

Elektriciteit

Test uw aardlekschakelaar in de meterkast. Niet iedere woning heeft een aardlekschakelaar. Bij kortsluiting stopt de aardlekschakelaar de toevoer van de elektriciteit. Op de schakelaar zit een knop met de ‘’T’ van ‘’Test’’. Het is verstandig jouw aardlekschakelaar meerdere keren in een jaar te testen of deze nog werkt.

Ventilatie

Ventilatiesysteem A:
Reinig de ventilatieroosters door de losse kap met lauw water schoon te maken en het binnenwerk schoon te zuigen met een stofzuiger.
Reinig eventuele afvoerventielen in de keuken en de badkamer.
Alle ventilatieroosters horen in principe altijd volledig open te staan om een gezonde binnenlucht te behouden.

Ventilatiesysteem B & D:
Reinig regelmatig de filters in de ventilatie-unit. Vaak is het voldoende om, gemiddeld eens per 2 weken, met de stofzuiger langs beide zijden van de filters te gaan.
Reinig alle toe-en afvoerventielen. Let op dat deze in exact dezelfde stand worden terug gezet. Dit om de werking van het systeem optimaal te houden.

Ventilatiesysteem C:
Reinig de ventilatieroosters gevelbeglazing door de losse kap met lauw water schoon te maken en het binnenwerk schoon te zuigen met een stofzuiger.
Reinig alle afvoerventielen. Door dit meerdere malen per jaar te doen behoudt u een goede
luchtkwaliteit.

Ventilatiesysteem B, C & D:
Laat door een installateur de mechanische ventilatie-unit en het eventuele warmte-terugwinsysteem jaarlijks reinigen. Laat tegelijkertijd de kanalen inspecteren en
reinigen.
Eén keer in de drie jaar is het verstandig de werking en de instellingen van de unit te laten controleren.

Ventilatiesystemen

Natuurlijke ventilatie

A

De toevoer van schone lucht en de afvoer van vuile lucht:

Geheel natuurlijk

Te herkennen aan:

Aanwezigheid van raamroosters en/of te openen ramen. Soms ventilatieschachten in badkamer en keuken.

Toevoer met ventilatoren

B

De toevoer van schone lucht middels ventilatoren of een mechanische ventilatie-unit .

Afvoer vuile lucht is op een natuurlijke wijze middels roosters

Mv unit (toe en  / of afvoer)
Afvoer met ventilatoren

C

Afvoer vuile lucht middels ventilatoren of een mechanische ventilatieunit

De toevoer van schone lucht is natuurlijk.

Opmerkingen / herkenningspunten

Afvoerventielen in de badkamer , keuken en toilet. Mechanische ventilatie-unit op zolder of

dakventilator. Meerstandenschakelaar of draadloos systeem.

Bij vraag gestuurde ventilatie zijn CO2-meters aan het plafond bevestigd of speciale radiatorkasten toegepast.

Gebalanceerde ventilatie

D

Toevoer schone lucht middels een balans-ventilatie-unit (met warmte-terugwinsysteem). Afvoer vuile lucht middels een balans-ventilatie-unit (met warmte-terugwinsysteem).

Opmerkingen / herkenningspunten

Afvoerventielen in de badkamer, keuken en toilet. Aanvoerventielen in woonkamer, werkkamer en

slaapkamers. Mechanische ventilatie-unit met vier kanalen op zolder. Bij vraag gestuurde ventilatie

zijn CO2-meters aan het plafond bevestigd of speciale radiatorkasten toegepast.

Gasmeter

Als je een gasmeter in de meterkast hebt, zorg ervoor dat u de meterkast voldoende
ventileert.
Maak aan de boven- en onderzijde van de meterkast ventilatiesleuven.

Hangt de gasmeter in een andere ruimte dan dient deze ruimte ook goed geventileerd te worden
Brandveiligheid

Kunststof schroten, zachtboard en polystyreen (tempex/piepschuim) zijn brandgevaarlijk, of vormen een risico voor uw gezondheid als er onverwacht brand uitbreekt..
Vervang deze materialen door bijvoorbeeld gipsplaten of een ander brand – en rookvrij materiaal.