Mei

Leidingen en kranen

Reinig de afvoerleidingen in uw keuken en badkamer. Dit kan door er een mengsel van water en natriumbicarbonaat door te gieten. In de keuken worden op deze wijze vet- en etensresten verwijderd die zich hebben afgezet in de afvoerbuizen.

In de badkamer moeten er haren uit het putje en de leidingen weggehaald worden. Met deze
maatregelen verzeker je jezelf van vlot weglopend water. Spoel ook deze afvoerbuizen door met een mengsel van water en natriumbicarbonaat om eventuele zeepresten te verwijderen.

Controleer kranen en douchekoppen op lekkages en kalkaanslag. Reinig de straalbrekers of
perlators. Het volstaat ze los te schroeven en te spoelen onder stromend water. Ontkalk deze straalbrekers door ze een tijdje in azijn te zetten.

Bij de douchekoppen met siliconen mondjes volstaat het de kalkaanslag stevig weg te wrijven
met de hand.

Metselwerk

Verwijder eventuele klimop tegen het metselwerk. Deze klimop veroorzaakt een extra vochtbelasting die de levensduur van het metsel- en voegwerk verkort.

Schilderwerk

Controleer de staat van het schilderwerk van de houten buitenkozijnen, dakoverstekken, goot- en dakaftimmeringen.
Symptomen van achterstallig onderhoud zijn een barstende verflaag, alg groei, blaasvorming of houtrot.

Herstel ook moeilijk te openen ramen, loszittende ruiten en naden die kieren. Afhankelijk van o.a. de locatie en positionering dienen alle geschilderde onderdelen iedere 3 tot 5 jaar een schilderbeurt te krijgen.

Een kleine (onderhouds-) schilderbeurt is voor de liggende delen en aansluitingen nodig na 1,5 tot 2,5 jaar.

Vervang ook de kit aan buiten- en binnenzijde tijdig.

Balkon

Controleer het balkon:
Het hekwerk moet nog stevig verankerd zijn. Het hek dient ook corrosie- en houtrotvrij te zijn.

Is het voegwerk nog intact?

Is het schilderwerk nog van voldoende kwaliteit?

Controleer het aanwezige lood bij het opgaande werk op scheuren en kieren.

Maak het afvoerputje schoon.

Controleer of de balkontegels nog op de nokken (i.v.m. afwatering) liggen.
Controleer ook onder de balkontegels.

Is het bitumen nog in een voldoende staat van onderhoud?

Controleer de onderzijde van het balkon op eventuele betonrot.

Hemelwaterafvoeren (regenpijpen)

Controleer de staat van de regenpijpen (hemelwaterafvoeren).
Verkleuring en verbrossing geven aan dat de afvoeren binnen een aantal jaren vervangen dienen te worden.

Loszittende of kapotte beugels direct vervangen.