Van het gas af

Van het gas af!

Nederland zal van het gas af moeten. Dit is althans een opgave en een doel dat gesteld is door onze overheid. All-electric bouwen is een term die naar aanleiding van de discussie over het winnen van aardgas geïntroduceerd is.

Gasloos bouwen is een verplichting voor nieuwbouw. Dit is niet eenvoudig te realiseren, mede omdat we tegen een aantal maatschappelijke problemen aanlopen. Al is het simpelweg het gebrek aan capaciteit van onze elektriciteitscentrales. Heel Nederland vol hangen met zonnepanelen zou een positieve bijdrage aan het geheel kunnen leveren. Maar ook zonnepanelen hebben beperkingen.

we zullen moeten denken aan gemeenschappelijke oplossingen zoals zonnevelden, windmolens en warmtenetten.

Om jouw jaren 30 woning van het gas is minder makkelijk dan het lijkt, maar niet onmogelijk. Uiteraard zal er geïnvesteerd moeten worden. In dit blog zullen wij allerlei installaties bespreken en proberen om voor- en nadelen tegenover elkaar te plaatsen.

 

Duurzame bronnen:

Duurzame energiebronnen veroorzaken geen luchtvervuiling. En stoten weinig tot geen CO2 uit. Ander voordeel is dat deze bronnen onuitputtelijk zijn. Dit in tegenstelling tot kolen, olie en gas. De verbranding van deze fossiele brandstoffen draagt sterk bij aan klimaatverandering. Voorbeelden van duurzame energiebronnen zijn: zon, wind en aardwarmte.

Individueel zal men streven naar lagere energielasten, meer comfort en een mindere belasting van het milieu.

Het isoleren van een woning kan gezien worden als een rendabele investering.
Isolatie kan leiden tot een lager energieverbruik, lagere energielasten en meer comfort. Als er goed geïsoleerd wordt en de kieren zorgvuldig gedicht, dan is er geen hinder meer van hinderlijke tocht of
geluidsoverlast.
Men kan zelf stroom opwekken of warmte maken. In dat geval zullen de woonlasten omlaag gaan. Met het beperken van uw energievraag en het gebruik van duurzame energiebronnen
werk je actief mee aan een duurzame samenleving.