Er zijn nieuwe deuren naar het terras geplaatst. Nu lekt het!

De vraag:

Tijdens regen komt er water onder het nieuw geplaatste dubbele deurkozijn door naar binnen.

  • Wat is de oorzaak?
  • Hoe kan het opgelost worden?

De woning

De betreffende woning stamt uit de 19e eeuw.

In 2017 is er, door een aannemer, aan de achterzijde een dubbele deur naar het terras geplaatst.

De bewoners zijn erg blij met het extra licht in de, niet al te grote, woonkamer. Helaas, als het regent, loopt het water aan de onderzijde van de deuren naar binnen. In het begin hadden de bewoners het niet door totdat, op een gegeven moment de vloer, met een knal, omhoog ging staan. Het laminaat was vol met water gezogen en door het vocht, onder invloed van temperatuurschommelingen zette het materiaal uit. Omdat het laminaat, als het ware, te breed voor de ruimte werd, kwam het omhoog.

Bevindingen

Dubbele deuren, geplaatst in een oorspronkelijk stenen muur.

Aansluitende constructie is nat. De bewoners hebben doeken neergelegd om de schade te beperken. De vloer en de onderliggende constructie is zichtbaar nat.

Het is zichtbaar dat het aansluitende terrein buiten, hoger gelegen is dan de vloer binnen. De onderdorpel van de deur is nagenoeg op de gelijke hoogte met het terrein aangelegd.

Het beeld dat de constructie doorweekt is, wordt ondersteund door een thermische meting. De blauwe  kleur geeft een koudebrug weer. Het water is een geleider van kou en warmte. op deze opname is zichtbaar tot welk niveau het water in de omliggende constructie getrokken is.

Conclusie:

Er is een dubbele naar binnen draaiende deur geplaatst in een oude achtergevel. De achtergevel lijkt een steenmuur te zijn. Het plaatsen van een kozijn in een steens muur constructie vergt bijzonder aandacht, omdat het nagenoeg onmogelijk  is om een goede luchtdichte en waterdichte aansluiting te kunnen maken.

Het peil van het terras is hoger dan het peil van de vloer binnen. In dit geval is het een zekerheid dat er bij een goede regenbui veel waterlast op de onderdorpel zal ontstaan.

Hier dient dan een zeer zorgvuldig uitgevoerd, goed doordacht detail toegepast te worden.

Het is zichtbaar, dat er, in ieder geval, ter plaatse van de onderdorpel fouten gemaakt zijn. Het regenwater water kan onder dorpel doorstromen. Het gevolg is dat het water aan de binnenzijde terecht komt en schade berokkend.

Om de schade te beperken is er een kleine grindkoffer voor de dorpel aangebracht. Deze is onvoldoende gebleken.

Oplossing:

Om het geheel op te lossen en zo waterdicht als reëel mogelijk te maken dienen er de volgende maatregelen genomen te worden.

  1. Het kozijn dient aan de onderzijde ingekort te worden.
  2. De muur (onder het kozijn) dient een paar lagen verder verlaagt te worden.
  3. De onderdorpel dient omhoog gebracht te worden, zodat er een waterkering aan de buitenzijde kan ontstaan die tenminste 100 boven het peil van het terras uitsteekt.
  4. Plaats de onderdorpel op een kantplank, eventueel voorzien van een slabbe DPC folie die reikt van onder dorpel tot minimaal 400 mm onder het maaiveld (peil terras). Let erop dat deze folie gesitueerd wordt voor het metselwerk aan de buitenzijde.
  5. Plaats isolatie op de, in het detail, aangegeven plaatsen.
  6. Maak een traptrede om de toegankelijkheid te waarborgen.
  7. Zorg dat de vloerafwerking ventilerend aangebracht wordt om eventuele schimmels en andere vochtproblemen in de toekomst uit te sluiten.

Samenvatting:

Er is sprake van een lekkage in de woning. Deze is ontstaan door een onjuist geplaatste dubbele deur aan de achterzijde.

Het probleem is op te lossen. Echter er blijft bij een dergelijk constructie, een kozijn dat in een steens muur geplaatst is, altijd een risico op tocht en een beetje vocht dat incidenteel rondom het kozijn naar binnen dringt. Om dit te beperken adviseren wij om compriband en kit tussen de aansluitende delen aan te brengen.