Help, er stroomt water langs de muur!

Probleemstelling:

Tijdens de hete zomers van de laatste jaren ontstaat er vocht in huis. het lijkt wel alsof er emmers met water tegen de muur aangegooid worden. Het vocht ontstaat in de punt van de woning, ter plaatse van de aansluiting dak en muur. Er is al verschillende onderzoek geweest en er zijn diverse adviezen verstrekt. De meeste hebben het over het vervangen van de isolatie op het dak door een isolatiemateriaal met een hogere isolatiewaarde.

De woning:

De woning is een relatief kleine vrijstaande vakantiewoning. Het staat in een bosrijk gebied. Het dak is een aantal jaren geleden geïsoleerd met sandwichpanelen. Deze zijn voorzien van een EPS laag die 100 mm dik is. Het is een redelijk geïsoleerd dak. Het dak heeft een behoorlijk groot overstek ten opzichte van de woning. De woning (gevels en ramen) wordt koel gehouden door de schaduw van het dak en de bomen.

Gezien de leeftijd van de woning is het aannemelijk dat de gevels niet geïsoleerd zijn.

Oorzaak:

Op het moment dat het erg heet wordt buiten ontstaat er zichtbaar water (vocht) in de nok ter plaatse van de gevels. Dit is zichtbaar door watersporen. De oorzaak dient gezocht te worden in koudebrug vorming. Een koudebrug is een punt in een constructie waar een “relatief” groot temperatuurverschil is ontstaan. Dit kan verschillende oorzaken hebben. Een koudebrug oppervlakte condensatie veroorzaken vaak met vochtproblemen en schimmelvorming als gevolg.

In dit specifieke geval is het dak redelijk geïsoleerd. Door de zon zal het dakvlak als geheel opwarmen gedurende de dag. Ook zal er opstijgende warmte binnen in de woning aanwezig zijn, die onder de nok zal blijven hangen.

De gevels zijn relatief koel. Dit komt de door de schaduw van het dak-overstek en de omringende bomen. Het is zeer aannemelijk dat er door dit ontstane temperatuurverschil een koudebrug ontstaat die de vochtproblemen veroorzaakt.

Oplossing:

Om deze problemen op te lossen dient primair de koudebrug weggenomen te worden. Dit kan vrij eenvoudig door de gevels van buitenaf na te isoleren. Gebruik hiervoor een vergelijkbare isolatie (qua isolatiewaarde) als er op het dak aanwezig is en werk de gevel aan de buitenzijde af, bijvoorbeeld met stucwerk.

Het is belangrijk om de ramen ook te isoleren, anders verschuift het probleem zich naar het glas. Doe dit met hr of hr+ glas. Gebruik geen glas dat beter is (qua isolatiewaarde) dan de gevel, dan ontstaan er mogelijk andere vochtproblemen om andere plaatsen in de gevel.

Mochten er toch alsnog problemen ontstaan, plaats dan eventueel een ventilatierooster in de punt van de gevel, om de opstijgende warmte binnen af te voeren.

Met deze maatregelen zouden de problemen verholpen moeten worden.