Geothermie

Geothermie

Een andere warmtebron die gebruikt kan worden om onze woningen te verwarmen is de aarde. Geothermie (aardwarmte) wordt gezien als duurzame warmte die uit de aarde omhoog gepompt wordt. We gebruiken deze warmte om onze huizen, bedrijven en kassen mee te verwarmen.

 

Hoe dieper we de aarde binnendringen hoe meer de temperatuur oploopt. Het van nature aanwezige warme water wordt uit de ondergrond opgepompt. De warmte wordt er met behulp van een warmtewisselaar uit gehaald. Vervolgens zorgt een pomp ervoor dat het afgekoelde water terugstroomt in dezelfde aardlaag, waar het water vandaan komt, waarna het weer opwarmt.


Geothermie wordt gezien als duurzaam en betrouwbaar

 

Geothermie is in veel regio’s in Nederland beschikbaar. De warmte wordt lokaal geproduceerd en gebruikt. Het principe van geothermie kan bijdragen aan onze energie-onafhankelijkheid en een schoon milieu.

Het uitgangspunt van Nederland is om in 2050 een volledig duurzame energievoorziening hebben. Om klimaatverandering te beperken, zal de CO2-uitstoot omlaag moeten. Dit is Nederland overeengekomen in het klimaatakkoord in Parijs. Een voordeel van geothermie is dat het nauwelijks CO2 of andere producten uitstoot. Geothermie is een schoon alternatief voor aardgas.

Omdat geothermie niet afhankelijk is van weer, wind of het seizoen is het een betrouwbare en voorspelbare energiebron.

 


Om te exploiteren is geothermie is een van de goedkopere alternatieve warmtebronnen. Het winnen van geothermie is echter nog een kostbare zaak. Daarom kan het op dit moment kan nog niet zonder subsidie concurreren.  Men dient nogal diep te boren. Dit is duur en niet geheel zonder risico’s. Houdt er rekening mee dat er tijdens het boren waterlagen doorkruist kunnen worden en er een risico op vervuiling door olie (nodig bij het boren) kan ontstaan.

Bedrijven wekken met geothermie hun eigen warmte op en zijn daarmee onafhankelijker van de markt en prijsschommelingen.