Praktische en snel toepasbare tips om jouw huis te verduurzamen.

Je wilt verduurzamen, misschien wel naar een all electric systeem toe. Al snel blijk je te verzanden in allerlei tips en adviezen die iedereen jou geeft.

Je ziet door de bomen het bos niet meer en weet niet meer waar je moet beginnen.

Isoleren:

Als je gaat isoleren is er maar één echt goed advies: ‘ doe het goed, of doe het niet’.

Om een huis achteraf goed na te isoleren is het uitgangspunt een isolatie met een Rc waarde van 4.  Om deze waarde te kunnen behalen dient er gewerkt te worden met isolatiediktes van 13 tot 15 cm, ervanuit gaande dat er gewerkt wordt met de meest gebruikte producten uit de bouwmarkt, zoals steenwol.

U kunt zich afvragen wat dit gewicht van de toegepaste materialen voor een invloed heeft op oude, vaak lichte, dakconstructies.

Om problemen met koudebruggen, vocht en schimmel niet te verwaarlozen.

Toch wordt isolatie met een Rc waarde van 4 als goed beschouwd en andere isolatiewaardes als matig of slecht.

Dit komt voort uit het feit dat wij tegenwoordig onze huizen wensen te verwarmen met een zogenaamde lage temperatuurverwarming. Deze systemen leveren een warmte die varieert tussen de 30 en 50 graden Celsius. Vloerverwarmingen zijn bijvoorbeeld bedoeld voor zo’n laag temperatuur verwarmingssysteem.

Ook de, tegenwoordig populaire, alternatieven zoals warmtepompen zijn vormen van laagtemperatuurverwarming.

Helaas geldt voor ongeveer ⅔ van onze woningvoorraad in Nederland dat deze woning niet geschikt zijn om met een lage temperatuur te verwarmen. Sterker nog, veel woningen zullen geen aangename binnentemperatuur kunnen bereiken, zonder aanvullende maatregelen.

Welke stappen kunnen wij nemen om het binnenklimaat te verbeteren:

1 Isoleer alle vloeren

Het is verstandig om alle vloeren, …. Met uitzondering van de begane grondvloer …, te isoleren. Dit kan het beste van bovenaf, onder de vloerafwerking, zoals laminaat, tapijt of parket.

Deze isolatie hoeft niet dik te zijn. Een product als Isogold 10dB, dikte 4mm, extra geluidsisolerend is een voorbeeld van een goede isolator die niet dik is.

Het voordeel van het isoleren van vloeren op deze wijze is dat er gecompartimenteerd gaat worden. Warmte blijft per etage hangen en zal zich niet op zolder verzamelen waardoor deze oververhit kan raken.

Ook kunnen koudebruggen tpv gevels gereduceerd worden.

2 Het dak

vaak zal men het dak als eerste gaan isoleren. Ten onrechte wordt aangenomen dat het dan aangenaam warm in de winter en koel in de zomer zal blijven. In de winter gaat het meestal wel goed, maar in de zomer is er een reëel risico op oververhitting op de bovenste etages. De warmte die binnendringt door ramen en gevels zal opstijgen en zich verzamelen onder het goed geïsoleerde dak.

Om die reden kan isolatie bijdragen aan het ontstaan van een onaangename ruimte.

Het isoleren van vloeren verkleint de kans op oververhitting significant.

Houdt er rekening mee, om stookkosten te besparen dient het dak minimaal met een dikte van 13 tot 15cm traditionele isolatie geïsoleerd te worden. Vergeet de dampremmende laag niet, om vocht en schimmelproblemen te voorkomen.

3 De gevels

isoleer gevel en ramen pas nadat de voorgaande stappen uitgevoerd zijn. Voor glas geldt dat er minimaal Hr++ glas toegepast dient te worden. Dit om van enige vorm van isolatie waarde te kunnen spreken. Ramen en glas zijn de grootste verliespost van warmte in een gevel. Eenvoudigweg kan er gesteld worden, hoe meer glas hoe minder aangenaam het binnen is.

Om een gevel te isoleren zijn er diverse mogelijkheden. Je kunt. Een gevel van buitenaf, van binnenuit of in de spouw isoleren. Van buitenaf is verreweg de beste methode. Een woning dient dat wel in het geheel (of het gehele blok van woningen) rondom geïsoleerd te kunnen worden. Gebruik een isolatielaag die tenminste 15 cm dik is. Plaatst de isolatie tot op de fundering en minimaal 60 cm onder het maaiveld. Dit om koudebrug (vocht en schimmel) problemen ter hoogte van de vloer te voorkomen.

Kan het niet van buitenaf, kies dan voor het plaatsen van voorzetwanden. Zorg ervoor dat koudebrug problemen bij het plafond en vloer te allen tijde voorkomen worden. Dit om schade aan de balklaag en schimmelvorming in huis te voorkomen. Ook voor voorzetwanden geldt dat een goed isolerende wand tenminste 15 tot 20 cm dik is. 

Het isoleren van de spouw is de laatste optie. Dit levert altijd een zeer matige isolatie waarde op en leidt in zeer veel gevallen tot problemen met de vochthuishouding in huis.

5 De begane grond

de laatste stap van isoleren is de begane grond. Het verlies van warmte naar beneden is nihil. Een kruipruimte is gemiddeld 16 tot 18 graden Celsius en warmte stijgt naar boven. De enige zinnige reden om een begane grond vloer te isoleren is om een koudebrug ter plaatse van een gevel te voorkomen.

Isoleer de vloer bij voorkeur van bovenaf. Zeker als het een houten vloer betreft. Een houten vloer die van onderaf geïsoleerd wordt gaat vaak rotten en schimmelen. Dit kan eenvoudig voorkomen worden, door isolatie boven de vloer aan te brengen en de kruipruimte altijd goed te ventileren.

Alle tips praktisch bij de hand?

download dan hier een praktische app.

6 Infrarood

er is een oplossing! Als je in een bestaande oudere woning (lees een woning die voor 1992 gebouwd is) toch energie wil besparen, toch een bijdrage wil leveren aan het terugdringen van het CO2 probleem en misschien wel van het gas af wil, dan is er een oplossing.

Infrarood. 

Het is mogelijk om je huis te verwarmen met infrarood panelen of met folies.

Infrarood straalt naar voren en verwarmd alleen datgene waar het op gericht is. Verliezen naar achter en buiten zijn nihil. Hierdoor blijft warmte binnen het gebouw en is isoleren minder van belang.

Koudebruggen vormen minder een probleem dan bij een traditionele verwarming. Bij een conventioneel systeem wordt lucht verwarmd. Deze lucht stijgt, en komt in aanraking met een  koud oppervlak , alwaar het condenseert. Dit is de koudebrug. Bij infrarood speelt dit fenomeen nauwelijks.

Een infrarood systeem gebruikt ongeveer 30% minder energie dan een gasgestookt systeem. Let er wel op dat het elektriciteitsgebruik wel toeneemt.

Het is een duurzaam alternatief dat ook nog eens gasloos werkt.

Voor meer informatie over infrarood verwarming: greenfuture .