Standaard voor isoleren.

Is de aanwezige isolatie voldoende om jouw huis te verwarmen zonder aardgas?

Vanaf 1 augustus wordt er op alle nieuwe energielabels vermeld of  de isolatie van de woning voldoet aan de ‘Standaard voor isolatie’. Als een woning niet voldoet aan deze standaard dan zal de potentiële koper of de huiseigenaar verbeteringen aan moeten brengen. De overheid verplicht alle huiseigenaren om in 2050 minimaal te voldoen aan de ‘Standaard voor isolatie’. 

Er wordt vanuit gegaan dat woningen die voldoen aan de ‘Standaard voor isolatie’ voldoende geïsoleerd zijn om aangesloten te kunnen worden op een warmtepomp of een warmtenet.

Wat houdt de ‘Standaard voor isolatie’ in?

De Standaard voor woningisolatie is door de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties in 2021 gepubliceerd. Het idee achter deze standaard is dat woningeigenaren handvatten hebben om hun huis op een adequate wijze te kunnen isoleren, om zo voorbereid te zijn om te leven zonder aardgas.

De Standaard voor woningisolatie is vanaf 1 augustus standaard terug te vinden op alle nieuwe energielabels. Labels die in 2021 tussen januari en augustus afgegeven zijn, kunnen inmiddels opnieuw opgevraagd worden en zijn dan voorzien van de ‘Standaard voor isolatie’. 

De invloed van het klimaatakkoord

De Standaard voor woningisolatie is een voortvloeisel uit het klimaatakkoord. In dit akkoord is overeengekomen dat 1,5 miljoen woningen voor 2030 verduurzamen zullen worden. De bedoeling is het dat consumenten daarbij zoveel mogelijk op weg geholpen worden.

Hoe verliest een woning zijn warmte?

Een woning verliest warmte via de schil. De schil van een woning zijn de buitenmuren, de vloer, het dak, de ramen en deuren. Een goed, en op deugdelijke wijze woning, verliest minder warmte dan een slecht geïsoleerde woning. (lees hier hoe je een woning op een goede wijze kunt isoleren)

Naast isolatie is het van groot belang om aandacht te besteden aan kierdichting en ventilatie. Houdt er rekening mee dat isoleren een kunst is. Als er niet goed, vooraf, nagedacht wordt, dan is het risico op koudebruggen en schimmelvorming zeer groot. Het is verstandig om je vooraf goed te laten informeren door een bouwfysisch specialist.

Als de isolatie op orde is, dan kan er een keuze gemaakt worden voor een overstap naar een all-electric verwarmingssysteem.

(lees hier meer over deze overstap)

De standaard voor isolatie en het bouwjaar van jouw woning:

De Standaard is gebaseerd op de bouwkundige kenmerken van een woning. Er wordt een splitsing gemaakt tussen woningen van voor 1945 en woningen die gebouwd zijn na 1945. De opstellers van de standaard volgen de redenering dat een woning zonder spouwmuur minder geschikt zijn om achteraf te isoleren, dan woningen met een spouwmuur. Men gaat er om die reden dan ook van uit dat woningen, die gebouwd zijn na 1945, beter geschikt zijn om aan te sluiten op een duurzame laag temperatuur warmtebron.

Het uitgangspunt is ook dat woningen die gebouwd zijn voor 1945 en die voldoen aan de Standaard aangesloten dienen te worden op een warmtebron met minimaal een aanbod-temperatuur van 70 graden.

Een woning, die voor 1945 gebouwd is, kan altijd aangepast worden, op een zodanige wijze, dat ze geschikt zijn voor een laag temperatuur verwarming. Echter dit vergt meestal wel een ingrijpende en kostbare verbouwing.

Streefwaarden:

De opstellers van de ‘Standaard voor isolatie’ gaan ervan uit dat het niet voor iedereen weggelegd is om de gehele woning aan te pakken. Om die reden heeft men minimale streefwaarden, isolatiewaarden, per onderdeel van de schil opgesteld. De intentie is dat alle woningen, in 2050, minimaal aan deze streefwaarden voldoen. Ook deze streefwaarden worden op het energielabel vermeld.

De opstellers van de ‘Standaard voor isolatie’ zien 3 mogelijkheden voor huiseigenaren om aan de streefwaarden te kunnen voldoen:

1 Laat de woning onderzoeken door een specialist en laat deze specialist een maatwerkadvies opstellen.

2 Een woningeigenaar kan ervoor kiezen om de woning per bouwdeel te isoleren in plaats van de gehele woning in één keer. Kiest de eigenaar voor deze optie dan dienen de afzonderlijke delen wel (zeer) goed geïsoleerd te worden. De opstellers van de ‘Standaard voor isolatie’ hebben daar onderstaande tabel voor bedacht.

bron: www.rijksoverheid.nl/actueel/nieuws/2021/03/18/standaard-voor-woningisolatie

3 Een woningeigenaar kan ervoor kiezen om de woning in één keer in het geheel te isoleren. In dat geval dienen wel alle afzonderlijke gebouwdelen te voldoen aan de minimale waarden die opgesteld zijn door de opstellers van ‘Standaard voor isolatie’.

De minimale waardes staan in onderstaande tabel weergegeven:

bron: www.rijksoverheid.nl/actueel/nieuws/2021/03/18/standaard-voor-woningisolatie