Windenergie

 

 

Een kleine windturbine op het dak van uw woning of appartementencomplex levert rechtstreeks energie op. De stroom kan, net als bij een zonnepaneel, ook aan het elektriciteitsnet worden geleverd. Momenteel wordt deze vorm van duurzame energie nauwelijks toegepast in Nederland.

De reden hiervoor is onder meer dat rond gebouwen het windregime erg onvoorspelbaar is en hierdoor de te verwachten opbrengsten onzeker zijn.

Er zijn windmolens met een horizontale as en met een verticale as. De keuze voor het type hangt af van waar je woont. Woon je aan de kust of op het platteland in de kustprovincies dan kun je kiezen voor een horizontale-asturbine. In de bebouwde omgeving, waar vaker windvlagen voorkomen en de windrichting meer varieert, presteren verticale-asturbines meestal beter. Ook deze molens kunnen het beste in de windrijke kustprovincies geplaatst worden.

Technische levensduur is ± 20 jaar.

plaatsing Deze apparaten moeten om goed te kunnen functioneren op een windrijke locatie staan. Voor kleine windmolens is een gemiddelde windsterkte nodig van meer dan 5,5 m/s nodig.

Dakbelastingen:

Bij de toepassing van miniturbines dient men rekening te houden met statische en dynamische belastingen van turbines op het dak en de dakconstructie. Het is in alle gevallen noodzakelijk om een constructeur te laten beoordelen of de dakconstructie de belastingen, zoals deze door de leverancier zijn opgegeven, kan verdragen.

De prakrijk leert dat een betonnen dak de belastingen van miniturbines vrijwel altijd kan dragen.

Trillingen en contactgeluid:

Doordat de rotor draait ontstaan er trillingen in de mast. Hoe langer de mast des te sterker de trillingen zullen zijn. In gevallen waar de dakbedekking niet van massief beton is, en vooral als er metalen constructies of beplating in de buurt zijn, is het mogelijk dat de trillingen worden overgedragen en er een contactgeluid ontstaat. Dit kan worden voorkomen door de toepassing van rubberen geluidsdempers onder de bevestigingsvoet van miniturbine.

Een ander effect van trillingen is dat bij bevestiging op een andere soort ondergrond dan beton (bijvoorbeeld metselwerk), deze ondergrond in de loop van de tijd kan worden losgetrild. Daarom wordt afgeraden om miniturbines langs zijwanden of schoorstenen te bevestigen.

vergunningen Om een kleine windturbine te mogen plaatsen zijn vaak meerdere vergunningen nodig. Behalve een bouwvergunning moet voor bepaalde kleine windturbines is soms ook een milieuvergunning nodig.
onderhoud De windturbines hebben éénmaal per jaar onderhoud nodig. Dit onderhoud wordt in het algemeen gepland in periodes dat het minder waait.
Kosten en besparingen Een kleine windturbine levert schone elektriciteit, tegen een relatief lage prijs per kWh; maar door de hoge aanschafkosten verdien je de investering niet terug binnen de technische levensduur.

De prijzen van kleine windturbine lopen sterk uiteen: van 600 euro tot vele duizenden euro’s voor molens met vermogens van enkele honderden Watts tot enkele duizenden Watts.

 Accu Op dit moment zijn er verschillende bedrijven bezig om een accu op de markt te brengen waarin je, je eigen opgewekte energie in op kunt slaan. Met het oog op het afschaffen van de salderingsregelingen is dit een verstandige investering.Een accu heeft de capaciteit die varieert tussen de        4,4 Kwh en 11 Kwh.

Een accu van 4,4 Kwh is voor een gemiddeld huishouden voldoende.

Bron afbeelding: www.groenelus.nl