Hoe weet ik of er asbest in mijn huis zit?

Het herkennen van asbest:


Het is niet gemakkelijk om asbest te herkennen.

In het verleden werd asbest veel toegepast bij het bouwen van huizen en bedrijfspanden. Het werd voornamelijk verwerkt in cement en golfplaten. Maar oo kandere toepassingen zijn later aangetroffen.OM die reden is het moelijk om al het asbest in een gebouw op te sporen.

Asbest kan een risico vormen voor de gezondheid. Om te weten of er asbest in huis aanwezig is kun je dit laten onderzoeken. Een professioneel bedrijf zal eerst een visuele inspectie, voor je, kunnen uitvoeren. En bij twijfel zal men monsters nemen om op die manier in het laboratorium zekerheid te genereren.

Asbest soorten

Asbest is de verzamelnaam voor een groep mineralen die bestaan uit minuscule vezels. Deze mineralen vormen dus samen de verzamelgroep asbest.

Deze groep is op te delen in de subgroepen hechtgebonden en niet-hechgetbonden asbest.

Hechtgebonden asbest:

Deze vorm van asbesthoudend materiaal is te herkennen als een groep mineralen dien op een cementgebonden wijze aan elkaar vastgekleefd zitten. Het zijn harde materialen zoals:

  •  Dakplaten
  • Golfplaten
  • Schoorstenen
  • Rioolbuizen 
  • Dakgoten
  • Etc.

Niet-hechtgebonden asbest

Hieronder vallen materialen die als losse vezels bij elkaar gevoegd zijn.

Denk bijvoorbeeld aan:

  • Gespoten vezel plafonds
  • Omkleding van verwarmingsbuizen
  • Asbest koord
  • Etc.

Hoe herken je zelf asbest?

Ga nooit in een materiaal porren of wroeten. Als asbestvezels loslaten, dan vormen ze een risico voor jouw gezondheid.

Je kunt een visuele inspectie op basis van onderstaande lijst uitvoeren. Bij twijfel,altijd van het ergste uitgaan en nooit zomaar iets verwijderen of ergens in gaan boren. Heb je een bouwvergunning nodig, dan dien je dit door een erkende onderzoeker uit te laten voeren.

Houdt er rekening mee dat in geen enkele woning met bouwjaar tot medio 1993 de aanwezigheid van asbest kan worden uitgesloten.

noot:

In 1993 is er een verbod op verkoop van asbesthoudende producten ingevoerd. Ook mochten professionals vanaf dat moment geen asbesthoudende materialen meer toepassen.

 Echter:
In 2005 is er pas een algeheel verbod op asbesthoudende materialen gekomen.

product toegepast als: Te herkennen aan    
Asbestcement, vlakke plaat Gevelbekleding.Dakbeschot onder de dakpannen. Rondom schoorsteen-
kanalen.Onder of achter de CV-installatie.Op deuren geplakt in een cv-ruimte.
Grijze plaat van 3 tot 8 mm dik, vaak aan een kant  een soort ruitachtige structuur. Deze structuur is niet altijd duidelijk herkenbaar of aanwezig.    
Asbestcement, vlakke gevelplaat (soms voorzien van een  coatinglaag) Decoratieve buitengevels, als onderdeel van borstweringen of kozijnen. Als vlakke plaat,soms met aan een kant gekleurde geëmailleerde of gespoten coating.    
Asbestcement, schoorsteen of luchtkanaal Op het Dak als schoorsteen-
kanaal.Tvd open haard (ingemetseld in het kanaal) CV-installatie. Ventilatiekanalen
Rond of vierkant kanaal. Meestal te herkennen aan een ruitjes structuur.  Houdt er rekening mee dat deze structuur niet altijd duidelijk herkenbaar of aanwezig  is.    
Asbestcement, bloembak Zowel buiten als binnen. In diverse vormen, verder als vlakke plaat, meestal dunner dan betonnen bak. Vaak staat het merk Ethernit erop geperst.    
Asbestcement, golfplaat Daken van bijgebouwen, schuren en garages Als golfplaat, in diverse diktes. Meestal te herkennen aan een ruitjes structuur.  Houdt er rekening mee dat deze structuur niet altijd duidelijk herkenbaar of aanwezig  is.Soms is er een code op een golfplaat zichtbaar. Het is verstandig om die code te googlen. In een aantal gevallen is dit een aanduiding voor een asbestvrije plaat.    
Asbestcement met cellulosevezels (asbestboard) Alleen geschikt voor binnentoepassingen, aftimmeringen, inpandige kasten Geelbruine, dunne plaat, lijkt op hardboard. Deze plaat is met het blote oog erg moeilijk om te duiden als een asbestverdachte plaat.    
Asbestcement, dakleien Imitatieleien Vlakke ruitvormige plaatjes.Cement Grijs van kleur.    
Asbestcement, standleidingen Afvoer toilet en badkamer. Deze kanalen lijken erg op de kanalen die bedoeld zijn als ventilatiekanalen. De doorsnede is dikker.    
Asbestcement, imitatiemarmer Vensterbanken. Schoorsteenmantels. Als marmer, echter in de breuk of zaagvlakken zijn witte vezels zichtbaar.    
Harde asbesthoudende vinyltegels Toiletten Keukens Harde kunststof tegel met meestal een wit-zwart gevlamd motief.Deze tegels zijn op grote schaal gebruikt tot en met 1983. Houdt er rekening mee dat deze tegels onder nieuwere vloerafwerking kan liggen.    
Asbesthoudend stucwerk Op (vochtige) muren. plafonds en gemetselde schoorsteen-
kanalen
Een stuclaag die voorzien is van een vezelige korrelstructuur.    
Brandwerend board Onder CV-ketels. Wanden CV kast. Meterkast.
Onder de balklagen van plafonds.
Lichtbruin tot geel, zachtboard-achtig.Soms ook een vlakke cement grijze harde plaat.    
Afdichtkoord Afdichting Schoorstenen Kachelruitjes en deurtjes, in oude haarden en allesbranders, Wit tot vuilgrijs pluizig koord. Tegenwoordig is dit koord meestal aan te treffen in het stopverf van oude ramen.    
Asbestkarton Bekleding zoldering Lichtgrijs, kartonachtig    
Vinylzeil met asbesthoudende onderlaag Keukens, trappen enz., geproduceerd voor 1983 Zeer divers, alleen te herkennen door analyse onderlaag.Deze viltachtige onderlaag lijkt op karton en is lichtgrijs tot lichtbeige en soms lichtgroen.Asbest zit bijna nooit in de volgende soorten vloerbedekking: vloerbedekking van textiel (tapijt); ondertapijt van vilt; breekbaar, dun zeil met een doffe, zwarte of wijnrode onderkant; stijve, zeilachtige vloerbedekkingen met een harde, ruwe onderzijde met daarin een grofmazig juteweefsel, zoals linoleum; buigzaam zeil met een dikke, bruine, harige onderzijde; soepel zeil met een onderkant van kunststof (plastic) of foam (schuim).